Privatumo politika

Svetainė – Raket.lt internetinė svetainė, kuri yra pasiekiama adresu www.raket.lt.

Naudotojas – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine www.raket.lt ar joje lankosi.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika reglamentuoja Svetainės Naudotojo pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis, Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka www.raket.lt nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

www.raket.lt gali rinkti, kaupti ir naudoti Naudotojo asmeninę informaciją apibrėžtiems tikslams.

www.raket.lt rinkimas įtraukia asmeninę informaciją išvardintą žemiau, tačiau tuo gali neapsiriboti: vardas, pavardė, el. paštas(-ai), telefono numeris(-iai), organizacijos ar įmonės pavadinimas, informacija, susijusi su darbo funkcijomis, bendra organizacijos informacija, buvimo vieta, miestas ir įrenginio, iš kurio prisijungta, IP adresas.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TIKSLAI

Naudotojo asmeninę informaciją www.raket.lt gali naudoti dėl geresnės komunikacijos su potencialiais, naujais, esamais ir buvusiais klientais;

Naujienlaiškio siuntimui su skelbiamomis www.raket.lt naujienomis, pasiūlymais, istorijomis bei kita informacija.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Trečiosioms šalims yra perduodamas Naudotojo vardas, pavardė, el. paštas. www.raket.lt šią informaciją perduoda naujienlaiškio programai „MailerLite”, naujienlaiškio siuntimo tikslais su Naudotojo sutikimu, kurį jis suteikia užsisakydamas www.raket.lt naujienlaiškio paslaugas ar tapdamas mūsų klientu. Naudotojas norėdamas nesuteikti šios asmeninės informacijos „MailerLite“, gali atsisakyti mūsų naujienlaiškio paslaugų.

www.raket.lt pasilieka teisę atskleisti Naudotojo asmeninę informaciją, jei to reikalauja LR įstatymai arba tokie veiksmai yra reikalingi siekiant apsaugoti www.raket.lt organizacijos, darbuotojų, klientų ar visuomenės nuosavybę, saugumą ar teises.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2020. Balandžio 14 dienos. www.raket.lt pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.