Mokėjimų taisyklės

Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos už užmokestį. Visos kainos nurodomos čia https://raket.lt/kainos/ Tokiomis Paslaugomis Klientas turi teisę naudotis tik prieš tai sumokėjęs Administratoriui pastarojo nustatyto dydžio užmokestį. Tai, kad konkreti Paslauga yra teikiama už užmokestį, užmokesčio dydis, jo apskaičiavimo tvarka ir apmokėjimo būdai yra nurodomi Svetainėje iki Klientui pradedant naudotis tokia Paslauga ir tokie nurodymai tampa nedaloma šių taisyklių dalimi.

Šalys susitaria ir Klientas sutinka, jog Administratorius savo nuožiūra turi teisę visas ar bet kurią dalį Paslaugų pradėti teikti už užmokestį arba pradėti teikti nemokamai.

Klientas pilnai atsakingas už tikslių duomenų ir pagal nurodytą tvarką, kuri yra aprašyta svetainės „Mokėjimai“ skiltyje, pateikimą, mokėjimo už paslaugas trumpąja žinute, internetiniu bankiniu pavedimu arba mokėjimo kortele, metu. Administratorius nėra atsakingas, jei Klientas per neatidumą ar kitomis aplinkybėmis nurodo neteisingą savo el. pašto adresą ar kaip nors kitaip neįvykdo arba netiksliai įvykdo mokėjimo tvarkos nurodymus.

Paslaugų kaina, trukmė, prisijungimo sąlygos
  1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti internetinėje svetainėje www.raket.ltparduodamų testų kainas.
  2. Parduodamų testų kodų galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo prisijungimo. Parduodamų testų kodų galiojimo laikas baigiasi praėjus nupirktam laikui po prisijungimo.
  3. Gavus kodą, būtina atidžiai suvesti prisijungimo duomenis (prieš tai pasitikrinkite, ar nėra įjungta raidžių klaviatūra). 
Pinigų grąžinimas
  1. Pinigai už įsigytus kodus nėra grąžinami.